Privacyverklaring


Charlotte's Hairstyle zal volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming persoonlijke informatie vertrouwelijk behandelen en bewaren. Charlotte's Hairstyle gebruikt persoonsgegevens voor het maken van afspraken, de belastingadministratie en wettelijke verplichtingen. De gegevens worden bewaard in de agenda. Je hebt inzage in de gegevens en hebt het recht om bepaalde persoonlijke informatie te laten verwijderen, behoudens die gegevens die Charlotte's Hairstyle volgens de Belastingdienst verplicht is om te bewaren. De doeleinden voor verwerking van persoonsgegevens zijn; afsprakenadministratie, kilometerregistratie en omzetadministratie. De bewaartermijnen bij beeindiging van de zakelijke relatie komen overeen met de minimale bewaartermijnen van de belastingdienst.